សមាធិចិត្តស្ងប់ វិចារណញ្ញាណ៖ អត្ថប្រយោជន៍ និងបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្ត

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖


  • 标题: 的更多内容
  • 标题: 的更多内容

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល

ស្លាកផលិតផល

សេចក្តីផ្តើម នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានភាពតប់ប្រមល់ និងតានតឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មនុស្សជាច្រើនកំពុងងាកទៅរកការធ្វើសមាធិក្នុងចិត្តជាមធ្យោបាយស្វែងរកសន្តិភាព ភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។ សមាធិ​ចិត្ត​ជា​ការ​អនុវត្ត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្ដោត​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​របស់​អ្នក​ទៅ​លើ

  • មុន៖
  • បន្ទាប់៖