Миний вэбсайт болон суваг дээр хөгжим сонсохыг урьж байна!!Би Пакистаны хөгжмийн зохиолч бөгөөд та хүссэн үедээ сууж, амрах боломжтой газар бий болгох гэсэн энгийн алсын хараагаар эдгээр сувгийг эхлүүлсэн. Би ихэвчлэн нойрны хөгжим, тайван хөгжим, йогийн хөгжим, сургалтын хөгжим, тайван хөгжим, сайхан хөгжим, тайвшруулах хөгжим гэж тодорхойлж болох хөгжим зохиодог. Би хөгжим зохиох дуртай бөгөөд үүндээ маш их хөдөлмөр зарцуулдаг.

Би танд хамгийн сайн, чанартай, хамгийн тааламжтай хөгжмийг хүргэхийг хичээдэг.

Сайн сайхныг хүсэн ерөөе

СайраМунсиф.