Sahypamda we kanalymda aýdym diňlemek üçin hoş geldiňiz !!Men Pakistandan kompozitor we bu kanallary ýönekeý göz bilen başladym: oturmak we dynç almak islän wagtyňyz baryp boljak ýer döretmek. Köplenç uky sazy, asuda saz, ýoga sazy, öwreniş sazy, asuda aýdym-saz, owadan saz we rahatlandyryjy saz diýip häsiýetlendirip boljak saz düzýärin. Saz ýazmagy gowy görýärin we oňa köp iş edýärin.

Size iň gowy, ýokary hilli we iň ýakymly saz getirmäge synanyşýaryn.

Iň gowy arzuwlar,

SairaMunsif.