Thiền chánh niệm được làm sáng tỏ: Lợi ích và kỹ thuật thực hành

Mô tả ngắn:


  • 标题: 内容
  • 标题: 内容

Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Giới thiệu Trong thế giới nhịp độ nhanh và căng thẳng ngày nay, nhiều người đang chuyển sang thiền chánh niệm như một cách để tìm thấy sự bình yên, tĩnh lặng và trong sáng trong cuộc sống của họ. Thiền chánh niệm là một phương pháp thực hành bao gồm việc tập trung sự chú ý của bạn vào

  • Trước:
  • Kế tiếp: